Prislista

Läkarbesök på specialistmottagning utan remiss

Samtliga besök kostar 250 kronor

Läkarbesök på specialistmottagning med remiss                     

Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från husläkare/distriktsläkare eller privat specialistläkare i allmänmedicin som arbetar enligt lag (1993:165) om läkarvårdsersättning kostar 250 kronor. Remiss från barnmorska, sjuksköterska eller sjukgymnast kostar 250 kronor

Läkarbesök utan besvär
Har du inga direkta besvär och vill enbart göra en vanlig gynekologisk undersökning ingår det inte i högkostnadsskyddet. Besöket kostar dig därmed 1100 SEK
Barn under 18 år eller över 85 år                          

Betalar ingen patientavgift för läkarbesök hos oss

Frikort eller elektroniskt frikort                          

Betalar ingen patientavgift för läkarbesök hos oss. Om du når upp till högkostnadsbeloppet för öppen vård, 1 150 kr, inom 12 månader får du frikort. Det gäller i ett år från det datum då du gjorde ditt första registrerade vårdbesök

Läkarbesök för asylsökande och personer utan tillstånd                   

Asylsökande och personer utan tillstånd har rätt till subventionerad vård i Sverige. Patientavgiften är därmed 50 kronor. Subventionerad vård gäller inte om du vill genomgå en behandling för att till exempel bli gravid med din partner eller för vanlig rutinkontroll. I dessa fall är du ändå välkommen hos oss dock betalar du 1800 kronor för varje besök.

Observera att rätten till subventionerad vård förutsätter att den asylsökande kan uppvisa giltigt LMA-kort, ett intyg eller asylkvitto från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad. Det gäller endast under förutsättning att kvittot inte är äldre än 14 dagar

Gynekologisk cellprovtagning                          

Cellprov  utan medicinsk indikation kostar 600 kronor utöver besöket

Uteblivet besök eller sent återbud
Lämnar du ett sent återbud eller uteblir från ditt besök debiteras du med 400 kronor

Follikelmätning för IVF-patienter (utomlandsbehandling)

Besöket ingår inte i högkostnadsskyddet och kostar 1500 SEK


 Betalning

Betalning för dina läkarbesök sker enbart med kort, kontant eller swish hos oss. Vi erbjuder inte fakturabetalning. 

Uteblir du besöket eller lämnar sent återbud skickas en  faktura som SMS-meddelande till ditt telefonnummer. Vid utebliven betalning skickas en påminnelseavgift och därefter skickas ärendet vidare till Inkasso.